Latest News

最新消息

Share
活動期間:[2022.05.18 ~ 2022.08.31]
18
May / 2022

2022感恩有您 謝師宴專案

國泰萬怡 感恩有您 2022謝師宴專案

 鳳凰花開時,感謝師長的諄諄教誨

這次讓我們以最誠摯的心意感謝老師,舉杯感念就選在台北國泰萬怡酒店!

                 中式桌菜專案內容          西式自助專案內容           場地介紹      

 

其他相關訊息